Bewuster Bewegen OEFENTHERAPIE MENSENDIECK
Jouw coach in houding, beweging, bekken(bodem) en slapen.

Verwijzers

Als verwijzer kun je met deze uitleg over slaaptherapie menige slechte slaper van dienst zijn, want slecht slapen komt voor onder ongeveer 30% van de bevolking en is daarmee een veelgehoord probleem. De NHG-standaard benadrukt het voorschrijven van een alternatief na 14 dagen slaapmedicatie. Een niet-medicamenteuze behandeling gaat boven een medicamenteuze. Nu is er gelukkig een effectieve eerstelijns behandelmethode voor insomnia en de lichamelijke en geestelijke gevolgen die het kan hebben. Kwaliteit geregistreerde oefentherapeuten die de geaccrediteerde slaapcursus hebben gevolgd kunnen lichamelijke en mentale gevolgen van slaapproblemen evidence based en practice based behandelen.
Ook als collega (para) medicus kun je mensen met slaapproblematiek tegenkomen in de praktijk. Via de directe toegankelijkheid kun je jouw patiënt adviseren contact op te nemen. 


Doel Slaapoefentherapie

De slapeloosheid zelf en de klachten als gevolg van de slapeloosheid (pijn, vermoeidheid, overbelast gevoel, angst, depressie, bewegingsarmoede, overgewicht, inslaapproblemen, doorslaapproblemen, te vroeg wakker worden, niet uitgerust zijn bij opstaan, concentratieproblemen, piekeren, kort lontje, vermoeidheid overdag… etc) dusdanig te verminderen dat significant lijden of beperkingen in het sociaal of beroepsmatig functioneren zijn verminderd of opgeheven.
Oefentherapeuten streven naar het verminderen of verhelpen van het slaapprobleem en de gevolgen ervan middels het zelfbewust en zelfwerkzaam maken van de patiënt. Tijdens de ongeveer 5-10 behandelingen werkt de patiënt aan de belangrijkste aspecten die de kwaliteit van de nachtrust beïnvloeden om zo bijvoorbeeld pijn te verminderen en mentale weerkracht te verbeteren. Het is een 24-uurs aanpak die de vicieuze cirkel weer de positieve kant op laat draaien.
De slaapoefentherapeut heeft zich verdiept in de werkingsmechanismen biomedisch, hormonaal, neurologisch, gedragsmatig, cognitief bij slapeloosheid, en de vele vicieuze cirkels die kunnen optreden bij slaapproblemen.
Oefentherapeuten zijn bij uitstek geschikt voor het behandelen van de combinatie lichaam/geest en slaapproblemen, omdat zij in basis hebben geleerd op een brede, holistische manier te kijken naar problemen. Juist slaapproblemen verdienen een brede kijk en de eerder genoemde 24-uurs aanpak in de behandeling.

 

'Haal de aandacht weg van de pijn,
dan zal de nachtrust comfortabeler zijn.'


Uitleg over de behandeling

Feitelijk is de behandeling van lichamelijke en/of mentale klachten middels slaaptherapie qua structuur en aanpak vergelijkbaar met een “gewone” behandeling. We doen een intake, vullen een passende klachtenvragenlijst in en maken een behandeldoel en behandelplan. In de daarop volgende behandelingen volgt de uitwerking van het behandelplan waarbij we oog houden voor het brede scala aan invloeden op iemands lichaam, rust en balans in het dagelijkse leven (het bio-psycho-sociaal model en de limbische verklaring). We eindigen met een na-meting en een rapportage.
De oefentherapeut heeft ruime behandeltijd voor iedere patiënt. Binnen deze tijd kan hij/zij borg staan voor persoonlijke aandacht en kwaliteit van de behandeling.

Mogelijke indicaties zijn: 

• Inslaapproblemen door stress, spanning, restless legs, pijn of snurken.
• Doorslaapproblemen door zwangerschap, pijn, piekeren, overgangsklachten.
• Te vroeg wakker worden door blaasproblemen, pijn, drukte in het hoofd, life events, arbeid gerelateerde klachten, carpaal tunnel syndroom.
• Nachtelijk zweten door de overgang of stress.
• Nachtelijke angsten of stress.  
• Onrustige benen.
• Postoperatieve slaapproblemen.
• (langdurig) Gebruik van slaapmedicatie.
• Vaak wakker worden door pijn/piekeren/partner.
• Slaaphoudingsadviezen, steun- en hulpmiddelen bij het slapen.

Signalen van een onderliggend slaapprobleem zijn:
  
• Ernstige moeheid in de ochtend.
• Tegen de dag en taken opzien.
• Futloosheid, bewegingsarmoede.
• Slechte concentratie, fouten/ongelukken maken.
• Neiging tot slapen overdag/’s avonds.
• Kort lontje, opvliegendheid.
• Doemdenken, het glas is half leeg.    
• Vergeetachtigheid.
• Besluiteloosheid.
• Verlaagd libido.
• Hartkloppingen, hoge bloeddruk, hyperventilatie.
• Verlaagde weerstand (snel ziek, ontstekingen, pijn).
• Strijd of paniek in de nacht (ik MOET slapen).
• Onmachtgevoelens.

 

 

 

Stop je patiënten met het tellen van schapen…
slaapoefentherapeuten leren ze beter slapen!