Bewuster Bewegen OEFENTHERAPIE MENSENDIECK
Jouw coach in houding, beweging, bekken(bodem) en slapen.

Vergoeding en tarieven

Vergoedingen uit de basis- of aanvullende verzekering
Verzekerden tot 18 jaar hebben recht op 9 behandelingen oefentherapie vanuit de basisverzekering. Indien nodig kan dit worden uitgebreid tot maximaal 18. Vervolgens mag de aanvullende verzekering aangesproken worden.

Vergoeding slaapoefentherapie en bekkenoefentherapie
Slaapoefentherapie en bekkenoefentherapie ZIJN specialisaties van oefentherapie Mensendieck en worden ook als oefentherapie Mensendieck vergoed. Voor bekkenoefentherapie gebruik ik andere prestatiecodes dan voor een reguliere behandeling oefentherapie Mensendieck en bij een aantal zorgverzekeraars krijg ik daar een hoger tarief voor.

Verzekerden van 18 jaar en ouder
Vergoeding uit de aanvullende verzekering. Het aantal te vergoeden behandelingen is afhankelijk van het verzekeringspakket. Raadpleeg de geldende polisvoorwaarden voor het maximum aantal behandelingen of het maximum bedrag dat vergoed wordt.

Vergoeding van chronische aandoeningen uit de basisverzekering
Hierbij gaat het om een specifieke lijst met chronische aandoeningen, (zowel voor verzekerden jonger dan 18 als ouder dan 18 jaar), soms met een restrictie voor een bepaalde periode.
Vergoeding geldt hierbij vanaf de 21ste behandeling. De eerste 20 zijn voor eigen rekening, maar kunnen, indien je een aanvullende verzekering hebt, geheel of gedeeltelijk hieruit vergoed worden. (Raadpleeg de polisvoorwaarden).
Vergoeding uit de basisverzekering geldt pas nadat het jaarlijkse eigen risico voldaan is. Mogelijk is dit al het geval via andere zorgkosten.

Vergoeding oefentherapie bij artrose aan heup of knie
Per 1 januari 2018 worden de eerste 12 behandelingen oefentherapie bij artrose aan heup of knie vanuit de basisverzekering vergoed. Aangezien de 12 behandelingen vanuit de basisverzekering worden vergoed, vallen ze hiermee onder het eigen risico van de verzekerde.

Beschikbare behandelingen
Oefentherapie Cesar/Mensendieck en fysiotherapie behandelingen vallen onder dezelfde polisvoorwaarden en worden bij elkaar opgeteld. Houdt daarom rekening met het aantal beschikbare behandelingen voor oefentherapie, wanneer je al eerder dit jaar bij andere behandelaars (fysiotherapie of oefentherapie) bent geweest. Zorg en Zekerheid en DSW zijn de enige uitzondering. Zij hebben zowel een potje voor fysiotherapie als voor oefentherapie.
Het AV-gemak pakket van Zorg en Zekerheid is een uitzondering hierop.

Declareren
Behandelingen die worden vergoed vanuit de zorgverzekeraar, declareer ik rechtstreeks bij de zorgverzekeraar.
Ik heb contracten met ALLE Nederlandse zorgverzekeraars.

Afspraak afzeggen
Bij verhindering graag de afspraak minstens 24 uur van tevoren afzeggen. Anders ben ik genoodzaakt 75% van het behandeltarief bij je in rekening te brengen. Annuleren kan telefonisch of per e-mail.

Tarieven 2024
Voor behandelingen die niet (meer) vergoed worden door de zorgverzekeraar, gelden de onderstaande tarieven.

Omschrijving prestatie

Tarief

Behandeling oefentherapie Mensendieck in de praktijk

€ 39,50

1e behandeling oefentherapie Mensendieck in de praktijk na verwijzing of directe toegang

€ 44,50

Behandeling bekkenoefentherapie in de praktijk

€ 43,50

1e behandeling bekkenoefentherapie in de praktijk na verwijzing of directe toegang

€ 47,50

Behandeling oefentherapie Mensendieck aan huis

€ 51,00

1e behandeling oefentherapie Mensendieck aan huis na verwijzing of directe toegang

€ 56,00

Behandeling bekkenoefentherapie aan huis

€ 56,00

1e behandeling bekkenoefentherapie aan huis na verwijzing of directe toegang

€ 61,00

Verzuimtarief

€ 29,60

 

Zonder verwijzing naar de oefentherapeut.
Sinds 2008 is er geen verwijzing van een arts meer nodig om een afspraak te maken bij de oefentherapeut.
Wanneer er wordt gekozen voor deze Directe Toegang oefentherapie (DTO), vindt er bij de eerste afspraak een screening plaats. Specifieke vragen moeten inzicht geven of de klacht of hulpvraag binnen mijn oefentherapeutische mogelijkheden valt en of oefentherapie de meest zinvolle behandeling voor is. De uitkomst van de screening kan ook aanleiding zijn om toch eerst contact met de huisarts op te nemen over de aard van de klacht of de voorgeschiedenis.

Met verwijzing naar de oefentherapeut.
Wanneer de huisarts of een specialist naar oefentherapie verwijst, moet de arts altijd (verzekeringstechnisch gezien) een verwijzing meegeven.