Bewuster Bewegen OEFENTHERAPIE MENSENDIECK
Jouw coach in houding, beweging, bekken(bodem) en slapen.

 Otago valpreventie

Valpreventie

Gemiddeld valt elke 5 minuten een 65 plusser. In Nederland gaan jaarlijks 108.000 65-plussers naar de spoedeisende hulp naar aanleiding van een valincident. Daarvan resulteren 43.8000 gevallen in een ziekhuisopname. Naast lichamelijk letsel ontstaat er regelmatig ook angst om te vallen.

Heb je meer moeite met het opstaan uit je stoel? Raak je wel eens je balans kwijt? Voel je je soms wat wiebeliger? Ben je meer onzeker tijdens het lopen?

Zelfstandig blijven 

Zo lang mogelijk actief blijven en zelfstandig wonen, wie wil dat nou niet? Maar als je ouder wordt, is het goed mogelijk dat dagelijkse activiteiten lastiger worden. En misschien bent je al wel eens gevallen en daardoor angstig om nog iets zelf te doen of om naar buiten te gaan. Toch kunt je hier iets aan doen! Otago is een leuk en op maat gemaakt oefenprogramma waarbij je op een veilige en gestructureerde manier oefeningen doet om je evenwicht en spierkracht te verbeteren. Het oefenprogramma zorgt ervoor dat je met meer vertrouwen beweegt in en om je huis. De kans op vallen wordt daarmee een stuk kleiner.


Oefenprogramma Otago op maat 
Het programma bestaat uit een beenspierversterkende oefeningen, evenwichtsoefeningen en een wandelschema. Alles wordt op maat gemaakt.
Het Otago oefenprogramma helpt je bij:

 • het verminderen van de kans op vallen
 • het verbeteren van kracht
 • het verbeteren van evenwicht
 • het verbeteren van herstelreacties
 • gemakkelijker opstaan
 • meer zelfvertrouwen om activiteiten uit te voeren
 • het verminderen van angst om naar buiten te gaan
 • het vergroten van kwaliteit van leven


Het thuis-programma duurt 12 maanden en bestaat uit:

 • 1x intake consult
 • 3x per week zelfstandig thuis oefenen
 • 6x een huisbezoek van de fysiotherapeut
 • 8x telefonisch consult of huisbezoek (afhankelijk van vooruitgang en benodigde begeleiding)
 • 2x per week (opbouwen naar) 30 minuten wandelen

Het groepsprogramma in de praktijk duurt 12 weken en bestaat uit:

 • 2x per week zelfstandig thuis oefenen
 • 1x per week 1 uur oefenen onder begeleiding van de fysiotherapeut
 • 2x per week (opbouwen naar) 30 minuten wandelen

Het oefenprogramma kan individueel en in groepsverband toegepast worden. Individueel kan daarnaast op maat verder ingegaan worden op de persoonlijke wensen.
Op dit moment wordt Otago nog niet in groepsverband aangeboden.

Vergoeding

Valpeventie zou vanuit de basisverzekering vergoed kunnen worden onder bepaalde voorwaarden. Op dit moment is dat nog niet goed ingeregeld bij de zorgverzekeraars waardoor dit nog niet mogelijk. Vergoeding komt nu vanuit de aanvullende verzekering.

Neem bij vragen gerust contact op.